Thông báo quy định về đồng phục năm học 2018 -2019

Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: * Mùa hè – Ngày thứ Hai, thứ Tư; thứ Sáu: mặc đồng phục áo trắng; quần đen theo đúng mẫu qui định. – Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng; quần tối màu. * Mùa…