Thông báo quy định về đồng phục năm học 2018 -2019

Tháng Một 3, 2015 10:38 sáng

Quy định chung:
A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH:
* Mùa hè

– Ngày thứ Hai, thứ Tư; thứ Sáu: mặc đồng phục áo trắng; quần đen theo đúng mẫu qui định.
– Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng; quần tối màu.

* Mùa đông: Mặc đồng phục áo mùa đông theo mẫu quy định.

B. ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC:
• Mang giầy bata hoặc giầy thể thao.