Hiệu trưởng trường THCS Giao Long qua các thời kỳ

Tháng Chín 29, 2018 10:31 chiều

Hiệu trưởng từ năm 1967  đến năm 1968HIệu trưởng tứ năm 1969 đến năm 1970IMG_3916IMG_3918

IMG_3915IMG_3921 copy

IMG_8515 copy