Hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Tháng Mười 10, 2018 3:20 sáng

1

4812

Cựu học sinh khóa 1994- 1998 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường.